SKLEP STACJONARNY OLSZTYN

Nasz sklep stacjonarny


Chrzest Święty

to pierwsza uroczysta i podniosła ceremonia w życiu dziecka. Wszystko co jest czynione czy mówione podczas obrzędu, ma swoją wartość symboliczną. Znajomość etapów obrzędu Chrztu Świętego pomoże w głębszym przeżywaniu sakramentu przez rodziców dziecka oraz rodziców chrzestnych i wszystkich osób uczestniczących w ceremonii.


Obowiązki rodziców chrzestnych dziecka

Chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest osobą wierzącą i praktykującą
 • jest stanu wolnego lub żyje w związku sakramentalnym
 • dostarczy zaświadczenie z parafii, iż jest katolikiem wierzącymi i praktykującym
 • odbędzie spowiedź i katechezę przedchrzcielnąRola matki i ojca chrzestnego podczas ceremonii:

Matka chrzestna kładzie białą szatkę na pierś chrzczonego dziecka, co symbolizuje przemianę w nowe życie bez grzechu, niewinność oraz czystość.

Białe szatki szyjemy w klasycznym kształcie kwadrata bądź na wzór sukieneczki dla dziewczynki i koszulki dla chłopca.  Nasze szatki personalizujemy haftem z imieniem dziecka oraz datą uroczystości.

Szatki dostępne w sprzedaży w naszym sklepie online

Ojciec chrzestny odpala świecę chrzcielną od paschału na znak oświecenia przez Chrystusa oraz wzywa rodziców do podtrzymywania wiary w życiu dziecka.

Świece chrzcielne produkujemy z zachowaniem najwyższej estetyki, używając najlepszej klasy ozdób i materiałów.

Świece dostępne w sprzedaży w naszym sklepie online

Zarówno białą szatkę jak i świecę chrzcielną rodzice chrzestni mogą kupić indywidualnie, bądź po uzgodnieniu z rodzicami dziecka otrzymać od nich komplet przed ceremonią.

Idealnym rozwiązaniem jest zakup kompletu, czyli szatki i świecy   o takim samym profilu zdobienia i wykończenia materiałem.

Zestawy dostępne w sprzedaży w naszym sklepie online

Nasze produkty pakujemy w eleganckie, białe opakowania firmowe.


Pamiątki i upominki dla chrześniaka:

Rodzice chrzestni przynoszą dla dziecka prezent na pamiątkę tego ważnego dnia. Obecnie nie ma sztywnych reguł, kto i jaki upominek podaruje swojemu chrześniakowi. Pięknym prezentem może być:

 • Pamiątka chrztu - personalizowany grawerem obrazek święty
 • Biżuteria złota bądź srebrna, w tym: medalik święty, krzyżyk, łańcuszek, bransoletka, kolczyki, itp.
 • Personalizowany grawerem album na zdjęcia
 • Ryngraf
 • Srebrna łyżeczka opatrzona personalizowanym grawerem
 • Inne drobne pamiątki takie jak: pozłacane bądź posrebrzane smoczki, grzechotki, ramki na zdjęcia albo pozytywki
 • Kartka z życzeniami

Wymienione wyżej upominki dostępne są do kupienia w naszych sklepach Chrześniak. Sklep on-line lub w sklepie stacjonarnym  w Olsztynie

Odwiedź nasz sklep stacjonarny


Obowiązki rodziców dziecka:

Zebrać dokumenty potrzebne do dokumentacji parafii

odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli był udzielany w innej parafii)

zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii, iż są katolikami wierzącymi i praktykującymi

rodzice oraz chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi oraz odbywają katechezę przedchrzcielną


Jak wygląda sam chrzest - opisujemy krok po kroku

Chrzest Św. może odbyć się podczas mszy albo po mszy. Przed chrztem należy zgłosić się do zakrystii aby wpisać się do księgi. W kościele warto zająć miejsce w pierwszej ławce. Nie ma znaczenia kto trzyma dziecko podczas ceremonii.

Przebieg chrztu:

Ksiądz zwraca się z zapytaniem do rodziców dziecka

Ksiądz: – Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: – (imię dziecka)

Ksiądz: – O co prosicie Kościół Święty dla (imię dziecka)?

Rodzice: – O Chrzest.

Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię, mówiąc:

– Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowania Boga i bliźniego, jak nauczyła nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: – Jesteśmy świadomi.

Następnie kapłan zwraca się do Rodziców Chrzestnych:

Ksiądz: – A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnieniu obowiązku?

Rodzice Chrzestni: – Jesteśmy gotowi.

Kapłan zwraca się do dziecka: – (imię dziecka), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Ksiądz kreśli na czole dziecku znak krzyża a następnie robią taki sam znak rodzice dziecka oraz chrzestni.

Kapłan po odmówieniu odpowiednich modlitw zwraca się do rodziców dziecka oraz do chrzestnych słowami.

Kapłan: – Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest.

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni: – Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?

Rodzice: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?

Rodzice: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego?

Rodzice: Wierzymy.

Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

Rodzice: – Amen.

Szafarz przystępuje do momentu ceremonii, podczas którego nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy.

Kapłan: Czy chcecie aby (imię dziecka) otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

Rodzice: Chcemy.

Kapłan: (imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kapłan wraz z Rodzicami: – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Kapłan: – (imię dziecka) stałeś/aś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś/aś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

(Matka chrzestna kładzie białą szatkę na dziecko)

Kapłan: – Przyjmijcie światło Chrystusa.

(Ojciec chrzestny, zapala świecę od paschału)

Kapłan: – Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Świeca zapalona jest do modlitwy Baranku Boży.

Po zakończeniu ceremonii chrztu świętego kapłan przystępuje do dalszej części mszy świętej, podczas której rodzice wraz z chrzestnymi są zobowiązani do przyjęcia komunii świętej.

Po mszy chrzestni powinni się udać do zakrystii, by tam złożyć podpis pod zaświadczeniem o ich udziale w obrzędzie chrztu świętego.

Na zakończenie można ustawić się pod ołtarzem do pamiątkowego zdjęcia.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik zarysował Państwu obraz jak przebiega ceremonia Chrztu Świętego i kto odgrywa jaką rolę podczas obrzędu. Dziękujemy za uwagę i życzymy cudownej uroczystości. A po wszystkie niezbędne akcesoria oraz pamiątki zapraszamy do naszego sklepu online oraz stacjonarnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Chrześniak